Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz

TESPİT

İhtiyaç sahibi aileler, mahalle muhtarlarından aldıkları Fakirlik İlmühaberi ,nüfus cüzdanı, aile taplosu ile derneğimize başvuruyorlar ve araştırma ekibimizce mahallede muhtar ve komşulardan edindikleri ön bilgiler ile aileyi ziyaret ederek sosyal incelemesi yapılıp dernek merkezinde yönetim kurulu tarafından yeniden değerlendirilen bu forumlar neticesinde hangi ailelerin nelere ihtiyacı olduğu tespit ediliyor ve imkanlar dahilinde yardım olunuyor.

GIDA

Gıda yardımı, yerinde inceleme sonucunda tespit edilen ihtiyaç sahibi  ailelere, bir defaya mahsus veya her yıl bir defa olmak üzere periyodik olarak yapılmaktadır. 
 


GİYİM

Giyim yardımı, yerinde inceleme sonucunda tespit edilen ihtiyaç sahiplerine tüm aile fertleri olmak üzere  taleplerine uygun olarak yapılmaktadır.


NAKİT


Yapılan sosyal inceleme sonucunda yardıma ihtiyaç duyduğu tespit edilen kişilere, ev kirası, fatura borçları, ve vb ihtiyaçlara uygun olarak bir seferlik veya periyodik olarak banka havalesi yoluyla veya teslim makbuz'u ile nakit yardımı yapılmaktadır.
 


EĞİTİM

Yapılan sosyal inceleme sonucunda yardıma ihtiyaç duyduğu, eğitimini sürdürebilmek, Üniversitelerde okuyan maddi imkanları yeterli olmayan öğrencilere, burs, ayrıca, her eğitim dönemi başlangıcında, ilköğretim ve lisede öğrenim gören, öğrencilere okul çantası içerisinde ihtiyacına yetecek kırtasiye malzemesi vb. yardımları  yapılmaktadır.

BARINMA

Gelir düzeyi düşük,  evleri eskimiş çeşitli sebeplerden dolayı evlerini kaybetmiş, yıkılmak üzere olan, ağır hasar görmüş, evlerin onarımını üstlenmekte mağdur kimselere imkanlar dahilinde yardım edilmektedir. 


SAĞLIK

Gelir düzeyi düşük yeşil kart hizmetlerindeki kısıtlılıklardan dolayı tedavi alamamış veya sosyal güvencesi olmayan kimselerin sağlık sorunlarının giderilmesi için, yönlendirme, medikal malzeme, ilaç, tetkik, ameliyat masrafları, anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında tedavi gibi yardımlar, şehir dışında periyodik tedavi olan hastaların yol masrafları  vb yardımlar yapılmaktadır.